Övrig publikation

Lantbrukare vinner på samverkan kring habitatförvaltning, Biodiverse 2: 14-15

Författare: Mark Brady 

Effektiv landskapsförvaltning i jordbrukslandskapet uppstår inte av sig själv, även om lantbrukare själv vinner på det. Det finns uppenbara fördelar för både lantbrukare och miljön med samverkan, men de behöver kommuniceras tydligare.

Författare:


Mark Brady