Övrig publikation

Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar skillnaderna mot riket?

Författare: Martin Nordin 

Martin Nordin har skrivit en kunskapskapsunderlagsrapport för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö. Underlagsrapporten finner att Malmö har en arbetslöshet som är sju procent högre än rikssnittet, en näringslivsstruktur som tycks matcha allt sämre med Malmöbornas kvalifikationer och en ökad arbetslöshet hos framför allt utrikes födda. Rapporten är en del av flera kunskapskapsunderlagsrapporter i kommissionens arbete med att ta fram förslag och rekommendationer på hur Malmö kan fortsätta växa inkluderande och hållbart.

Författare:


Martin Nordin