AgriFood Policy Brief 2022:2

Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Författare: Mark Brady  Anna Andersson 

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat krävs mycket mer för att uppnå de uppsatta miljömålen. Vi har utvärderat politiken som används för att minska utsläppen från de nio länder som samarbetar om restaureringen av Östersjön. Vi finner att den nuvarande politiken är otillräcklig eftersom:

  • Många länder har inte genomfört de utlovade åtgärderna för att minska näringsutsläpp från jordbruket.

  • Viljan att minska utsläppen undergrävs av en åtgärdsplan som är onödigt kostsam och som upplevs som orättvis.

  • Vissa länder har svaga lokala institutioner medan andra har ineffektiva miljöstöd.

Författare:


Mark Brady


Anna Andersson