AgriFood Policy Brief 2022:6

Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?

Författare: Martin Nordin 

En skillnad i lönsamhet mellan företag på landsbygden och företag i staden har uppkommit sedan början av 2000-talet. Ökad regional ojämlikhet bland företagen rimmar illa med målen för Sveriges nationella strategi för hållbar regional utveckling. Men vad beror lönsamhetsgapet mellan stad och land på? Vi finner att:

  • Lönsamhetsgapet beror på att skattesystemet gynnar högkvalificerade företag som framförallt finns i städerna.
  • Högkvalificerade företag får högre lönsamhet eftersom de oftare omvandlar högbeskattade löner till lågbeskattade utdelningar från kapital (så kallad inkomstomvandling).
  • En regional skatteojämlikhet uppstår därför att landsbygdsföretag, som oftare är lågkvalificerade företag, inte använder möjligheten att inkomstomvandla i samma utsträckning.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective

Författare:


Martin Nordin