AgriFood Policy Brief 2023:2

Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?

Inom ramen för den svenska regionalpolitiken finns olika stöd för att öka tillgängligheten till service på landsbygden. Vi undersöker det särskilda driftstödet som ges till livsmedelsbutiker i glesbygden. Stödet infördes 2016 för att förhindra att butiker läggs ned i områden där avstånden till kommersiell service är långa. Vi finner att:

  • Utan stödet hade 18 procent av butikerna lagt ned. I själva verket fanns nästan alla butiker som fick stödet 2016 kvar två år senare.
  • Butiker som fick stöd investerade mer.
  • Investeringarna ökade troligtvis arbetsproduktiviteten eftersom vi ser att stödet ledde till att butikerna minskade antalet anställda.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på Saving countryside shops - does government support increase survival and economic performance of grocery stores in rural Sweden? AgriFood Working Paper 2023:1