SLI-rapport 2002:5

Mjölkproduktion utan gränser - Europas bönder på en avreglerad mjölkmarknad

Författare: Torbjörn Jansson 

Kvotering av produktionen är ett mycket starkt ingrepp i en marknad. Företag har inte möjlighet att fritt etablera sig eller utvecklas. Det har naturligtvis en kraftig effekt på strukturutvecklingen och på effektiviteten i en bransch som utsätts för kvotering. Ändå har denna åtgärd tillgripits för ett flertal produkter inom jordbruket – och i många länder. I EU finns kvotering av sockerproduktionen sedan 1960-talet och av produktionen av mjölk sedan år 1984. Produktionen hade ökat mer än konsumtionen, till följd av höga priser, garanterade inom jordbrukspolitiken. För att begränsa överskotten och exportkostnaderna, utan att ta det obekväma beslutet att sänka priserna, infördes begränsningar i produktionen – kvoter. Regleringen var tillfällig. Men fortfarande, efter 18 år, finns kvotsystemet kvar.

Kvoter är illa nog för de länder som redan var medlemmar vid införandet, men kan för nya medlemsländer vara än besvärligare. Kvoten och därmed produktionsutrymmet för dessa länder bestäms i medlemskapsförhandlingarna. Utgångspunkten för nuvarande EU är naturligtvis att historisk produktion ska bestämma kvoten. Inget expansionsutrymme medges – ingen möjlighet för nya länder att inom EU pröva sin konkurrenskraft.

EU: s mjölkkvoter behöver avskaffas. Det behövs för att få en effektivisering och en bra utveckling av sektorn. Det behövs för att bönderna ska få konkurrera och för att de effektivaste och duktigaste mjölkbönderna skall kunna öka sin produktion och för att vi konsumenter därigenom ska slippa betala onödigt mycket för mejeriprodukter. Det behövs för att bönder i de tillträdande medlemsländerna skall få en chans att utnyttja sina möjligheter.

EU: s mjölkkvoter har nu funnits i nästan 20 år. Systemet har förlängts tre gånger. För produkt efter produkt har inom EU: s jordbrukspolitik produktionsbegränsningar, dvs. kvotliknande system, infört, för att idag vara mer regel än undantag. Alla försök hittills att avskaffa mjölkkvoterna har misslyckats. Men varför? Vad händer om de avskaffas? Blir det för svåra omställningar för jordbrukarna? Blir det kaos i produktionen? Kommer produktionen att sjunka drastiskt? Kommer EU att importera mjölk? Kommer de betande korna att helt försvinna från vissa delar av EU?

Detta studeras i denna rapport. Med hjälp av en modell för jordbrukssektorn för hela EU studeras effekterna på produktionen och dess lokalisering samt för böndernas inkomster, för konsumenterna och för den sammanvägda välfärden.

Författare:


Torbjörn Jansson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2002:5 här

Din beställning

Se din varukorg