SLI-skrift 2002:1

Analys av enhetliga arealstöd i EU

Författare: Torbjörn Jansson 

Kommissionen presenterade den 1 juli 2002 ett förslag till enhetliga arealstöd till jordbruket. Stödnivån för varje gård föreslås bli den samma som idag, men utgå oberoende av produktion. Studien belyser konsekvenserna för jordbrukare, skattebetalare och konsumenter av att ersätta samtliga EU:s direktstöd till jordbruket med ett enda enhetligt arealstöd.

I studien väljs nivån på det enhetliga arealstödet så att budgetbelastningen är oförändrad, i likhet med Kommissionens förslag. Studien visar att en sådan reform skulle leda till minskad produktion av främst nötkött, men även av spannmål och oljeväxter. Odlingen av övriga grödor skulle öka. Produktion som annars bara är lönsam på grund av bidragen skulle upphöra. Genom det minskade utbudet skulle priserna stiga, liksom jordbrukarnas inkomster. De högre priserna skulle innebära minskad konsumentnytta. Minskningen i konsumentnytta är dock mindre än jordbrukssektorns ökade inkomster.

Författare:


Torbjörn Jansson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2002:1 här

Din beställning

Se din varukorg