AgriFood-Övriga publikationer

The Cap and Future Challenges (European Policy Analysis 11 (2009) sid 1-13)

Författare: Mark Brady  Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Ewa Rabinowicz 

Förhandlingar om EU’s budget efter år 2013 har startat. En väsentlig del av denna budget används för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Mycket har hänt med såväl GJP som med EU sedan Rom-traktaten slöts 1958. Trots detta har målen för GJP inte ändrats formellt. Artikelns syfte är att, mot bakgrund av subsidiaritetsbegreppet, diskutera om det är lämpligt att behålla samtliga de gamla målen eller byta ut dem mot nya givet de förändringar som har inträffat under de gångna 50 åren. Vidare diskuteras vilka medel som är kan vara lämpliga för att uppnå målen för GJP.

Författare:


Mark Brady


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Ewa Rabinowicz