AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet - Investeringsstödet och Förädlingsstödet

Författare: Joakim Gullstrand  Sören Höjgård 

I kapitel 5 och 6 görs en samhällsekonomisk utvärdering av investerings- och förädlingsstödet i Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Syftet är bl.a. att resultat och rekommendationer ska vara vägledande för eventuella förändringar under löpande programperiod och inför den kommande.

Båda stöden utvärderades kontrafaktiskt med hjälp av matchad kontrollgrupp och longitudinella data på företagsnivå. Beträffande investeringsstödet visar resultaten att stödet haft en begränsad positiv effekt på företagens investeringar och antal anställda samt på företagens tillväxt på kort sikt. Det finns dock inga tecken på att stödet påverkat den totala faktorproduktiviteten, förädlingsvärdet per anställd eller råvaruförbrukningen i företagen. Resultaten för förädlingsstödet är snarlika.

Författare:

Joakim Gullstrand


Sören Höjgård