Publicerade artiklar

Estimating a primal model of regional crop supply in the European Union. Journal of Agricultural Economics, vol 62, nr 1, 137-152

Författare: Torbjörn Jansson  Thomas Heckelei 

I denna artikel skattas en ekonomisk modell av jordbrukets växtodling. Resultaten innehåller bland annat utbudselasticiteter för olika jordbruksgrödor på regional nivå i hela EU, och används i simulationsmodellen CAPRI.

Författare:


Torbjörn Jansson

Thomas Heckelei