Publiserade artiklar

Economic and environmental impacts of milk quota reform in Europe , Journal of Policy Modeling , Band 33 (1) , S. 29-52

Författare: Markus Kempen  Heinz-Peter Witzke  Ignacio Pèrez Dominguez  Torbjörn Jansson  Paolo Sckokai 

EU har beslutat om att fasa ut mjölkkvotsystemet från 2015. I denna artikel analyseras konsekvernserna för jordbrukare och miljö av det beslutet. Analysen sker med hjälp av ekonometriska skattningar samt jordbrukssektormodellen CAPRI. Resulaten visar att mjölkproduktionen i EU utan kvoter skulle öka med drygt 4%, medan mjölkpriserna skulle minska med 10%, med en förlust av inkomst till följd. Resultaten blir regionalt mycket olika. Konkurrenskraftiga regioner expanderar produktionen (med upp till 30%) och ökar vinsterna, medan produktionen och vinsterna minskar i regioner där produktionen är dyrare. I en del områden där produktionen intensifieras väntas problem med ökade kväveöverskott.

Författare:

Markus Kempen

Heinz-Peter Witzke

Ignacio Pèrez Dominguez


Torbjörn Jansson

Paolo Sckokai