AgriFood-Övrigt

"En hållbar bioenergiutveckling i Sverige" kapitel i LETS-rapporten ”Vägval 2050 – Styrningsutmaningar och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle"

Författare: Lars J Nilsson  Karin Ericsson  Helena Johansson 

Jordens medeltemperatur bör inte höjas mer än högst 2 grader till år 2050. Det är ett mål som Sverige har ställt sig bakom. Om vi ska lyckas med detta måste vi drastiskt minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Forskningsprogrammet LETS arbetar med frågor som: Vilken politisk styrning och institutionell förändring krävs? Vilka hinder finns och vilka är möjligheterna på vägen mot det kolneutrala samhället 2050? Forskningen inom programmet omfattar sex områden. Dessa är studier av framtida scenarier och modeller, ekonomiska och politiska styrmedel, urban och regional planering samt infrastruktur, marknad och industri för framställning av bioenergi, frivilliga styrmedel på konsumentnivå samt logistik och godstransporter.

Rapporten Vägval 2050 tar avstamp i forskningsresultaten från de ovannämnda områdena pekar på styrningsutmaningarna och ger förslag till förändringstrategier. I kapitlet om bioenergi diskuteras de utmaningar och möjligheter som en ökad produktion och användning av bioenergi medför för Sverige.

Projektets hemsida: http://www.lth.se/lets2050/

Författare:

Lars J Nilsson

Karin Ericsson


Helena Johansson