Publicerade artiklar

EU-Wide (Regional and Farm Level) Effects of Premium Decoupling and Harmonisation Following the Health Check Reform, German Journal of Agricultural Economics, 61(1), s. 44-56.

Författare: Torbjörn Jansson 

I denna artikel analyseras inkomsteffekter av frikopplade stöd inom EU med särskilt fokus på om stöden utformas som gårdsspecifika stöd eller som enhetliga stöd (per hektar) inom varje region. Analysen baseras på detaljerad information om hur den så kallade ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken implementerades i EU: s 27 medlemsländer. Genom simulationer med jordbruksmodellen CAPRI beräknas effekterna av att omvandla gårdsstöd till enhetliga stöd inom varje medlemsland. Resultaten visar betydande inkomstförändringar endast för ett fåtal produkter, såsom durumvete. Vidare visar resultaten att inkomster i allmänhet flyttas från spannmål och oljeväxter till foderproduktion, främst genom kapitalisering av frikopplade stöd på mark som tidigare inte varit stödberättigad. Antalet nötkreatur, får och getter inom EU beräknas öka, speciellt i betesbaserade uppfödningssystem.

Författare:


Torbjörn Jansson