Staffan Waldo, Docent

Utredare

Staffan Waldo är docent i nationalekonomi vid SLU med inriktning mot fiskeekonomi. Staffan arbetar främst med samhällsekonomiska analyser av svensk och europeisk fiskeripolitik, som till exempel effekter av utformningen av fiskeriförvaltningen på fiskbeståndens utveckling, fiskeflottans kapacitet och lönsamheten i fisket. Han är också avdelningschef för den del av AgriFoods verksamhet som hör till institutionen för Ekonomi vid SLU i Uppsala.


Does fishery activity affect local tourism? Evidence from Denmark, Marine Policy, Volume 161, 106051
Priser på fiskeöverlåtelser – varför ska de samlas in?
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
Interactions between Fisheries and Tourism in the Nordic Countries, Rapport TemaNord 2023:518, Nordiska rådet
Are local fisheries important for marine tourism? A case study of the Swedish fishing village Träslövsläge, Regional Studies in Marine Science
Integrating economics into fisheries science and advice: progress, needs, and future opportunities, ICES Journal of Marine Science
Ekonomiska och sociala konsekvenser av och risker med en koncentration av fiskemöjligheter till ett mindre antal aktörer
Effekter av överlåtbara fiskerättigheter på beredningsindustrin
Managing Marine Mammals and Fisheries: A Calibrated Programming Model for the Seal-Fishery Interaction in Sweden, Environmental and Resource Economics, 81: 501–530 (2022)
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
Collecting demographic data for the EU aquaculture sector: What can we learn? Aquaculture 559:738382
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys
Spökfiskets påverkan på fiskeresursen, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:7
Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske, Rapport 2022:12, Havs- och vattenmyndigheten
The Way the Wind Blows: Tracing Out the Demand for Norwegian Lobster Using Instrumental Variables, Marine Resource Economics
Joint management of marine mammals and a fish species: The case of cod and grey seals in the Nordic-Baltic Sea countries, Natural Resource Modeling, e12341
Can small-scale fisheries survive market-based management? Nordic evidence, Fish and fisheries
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
Seal interactions and exits from fisheries: insights from the Baltic Sea cod fishery, ICES Journal of Marine Science, fsab173
Study on the main effects of the COVID-19 pandemic on the EU fishing and aquaculture sectors, report for the European Commission
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
Impact of Seafood Imports on the EU Small-Scale Coastal Fleet, EUMOFA report
Local attitudes towards management measures for the co-existence of seals and coastal fishery - A Swedish case study, Marine Policy 118: 104018
Local Fisheries and Thriving Harbors: Is There a Value for the Tourism Sector? Marine Resource Economics 36(2), 2021
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
Economic and environmental effects of replacing bottom trawling with fishing with creels, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics
Local markets and price premiums - The case of the establishment of the Stockholm fish auction, Fisheries Research, volume 236
Price premiums for eco-labelled seafood: effects of the MSC certification suspension in the Baltic Sea cod fishery, European Review of Agricultural Economics, 47(1): 50-70.
The economic costs of seal presence in Swedish small-scale fisheries, ICES Journal of Marine Science 77(2): 815-825
Effekter av stöd till selektiva och rovdjurssäkra redskap. Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:2
Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljöinstitutets rapport 2020:3.
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
Local Markets and Price Premiums - The Case of the Establishment of the Stockholm Fish Auction
Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?
The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
Värden i svenskt yrkesfiske
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2019:2
Fishing for nutrients – economic effects of fisheries management targeting eutrophication in the Baltic Sea, Ecological Economics 160, p. 156-167
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?
The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries
Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?
Structural Adjustment and Regulation of Nordic Fisheries until 2025, TemaNord 2018:547.
The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries, Marine Policy 93, p. 186-194.
Större utrymme för burfiske – är det lönsamt?
Economic effects of reduced bottom trawling – the case of creel and trawl fishing for Nephrops in Sweden
Side-effects of vessel scrapping in Sweden
Fisheries management under nutrient influence: Cod fishery in the Western Baltic Sea, Fisheries Research, Volume 201, May 2018, Pages 109-119.
Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?
Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten
Scrapping programmes and ITQs: Labour market outcomes and spill-over effects on non-targeted fisheries in Sweden
Impact of a simultaneous reduction in fishing subsidies and introduction of efficient management of rents: The case of the Northwest Spanish fleet. Aquatic Living Resources 31:1-11.
Valuation of Fishing Rights Associated with Swedish Real Estate. Journal of Forest Economics 30:25-31.
Integrated ecological–economic fisheries models -Evaluation,review and challenges for implementation. Fish and Fisheries 19:1–29.
Employment and salary of Nordic coastal fishermen, TemaNord 2017:558.
Bag-limits på torsk i Öresund
Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2017:3.
Bättre förvaltning och mindre subventioner – vägen mot ett hållbart fiske
Nordic fisheries and aquaculture: Socio-economic importance of nitrogen nutrient load in the environment, TemaNord 2017:504
Fiske i fjärran vatten - En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer, Sieps rapport 2016:12
Fiskekvoter till salu, Havsutsikt nr 2 2015
Reducing Greenhouse Gas Emissions in Fisheries – the Case of Multiple Regulatory Instruments in Sweden. Environmental and Resource Economics, 68(2):275-295.
Regulating Multiple Externalities: The Case of Nordic Fisheries, Marine Resource Economics, Vol 31, Nummer 2, April 2016
Som far sin – varför bli fiskare eller jordbrukare?
In the Footsteps of their fathers: Exploring Occupational Inheritance in Swedish Agriculture and Fisheries
The income penalty of farming and fishing: results from a sibling approach, European Review of Agricultural Economics pp. 1–18
Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.
Allocation of fishing rights in the North East Atlantic (NEA), Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2015:546
Estimating the return to farming and fishing using a sibling approach
I pappas fotspår – vad tjänar barn till jordbrukare och fiskare?
Price Premiums for Providing Eco-labelled Seafood: Evidence from MSC-certified Cod in Sweden, Journal of Agricultural Economics (i tryck)
Bilaga till HaV:s regeringsuppdrag “Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”
Price premiums for providing ecolabelled seafood -A case study of the Swedish MSC-certified cod fishery in the Eastern Baltic Sea
Får fiskaren betalt för miljömärkning?
Reducing Climate Impact from Fisheries - A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries
Impact study of technical measures in the Swedish Baltic Sea cod fishery (Collaboration between the scientific community and the fishing sector to minimize discards in the Baltic cod fisheries. European Commission MARE/2010/11 – Lot1)
Större alltid bättre? – pris och kvalitet på svensk torsk
Vänd skutan mot hållbart fiske, debattartikel i Svenska Dagbladet 20080207
The Influence of Biodiversity Provision on the Cost Structure of Swedish Dairy Farming, Journal of Agricultural Economics, Vol. 65, No. 1, 2014, 87–111.
Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states
Towards sustainable fisheries of the Öresund cod (Gadus morhua) through sub-stock-specific assessment and management recommendations, ICES Journal of Marine Science (2013), 70(6):1140–1150.
ITQs in Swedish demersal fisheries. ICES Journal of Marine Science 70(1):68-77
The Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF)
Swedish coastal herring fisheries in the wake of an ITQ system. Marine Policy, available online 6 July 2012.
Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88
Obstacles to Developing Recreational Fishing Enterprises in Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 12(2):121-139
The disadvantage of farming in marginal agricultural regions and the potential loss of environmental values (FACEPA deliverable 7.4)
The influence of landscape services on farm costs: The case of Swedish milk farmers (FACEPA deliverable 7.2)
Vad kostar biologisk mångfald jordbruket?
Mot nya vatten–vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Vem äger våra fiskevatten? - en studie av fastigheter med fiskerätt.
Resursräntan i svenskt fiske
Ekonomiska konsekvenser av en ny fiskelag - Bilaga 5 i SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag
The Swedish Recreational Fishing Industry. Tourism in Marine Environments 6(4), pp 161-174.
Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas?
Obstacles for Developing Recreational Fishing Enterprises in Sweden
A note on the economics of Swedish Baltic Sea fisheries
Fixing problems in fisheries – integrating ITQs, CBM and MPAs in management. Marine Policy 33 (2009), 258-263
Faktablad om företagande inom fritidsfisket
Methodology for including environmental outputs in cost and profit functions
Ekonomin i svenskt östersjöfiske
Så löser vi fiskekrisen, Ekonomisk debatt nr 6, 2008.
Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige
Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan
Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet
Samfundsøkonomisk afkast af nordiske fiskerier
Samhällsekonomiska bedömningar av förändringar i fiskeriförvaltningen
Capacity and Efficiency in Swedish Pelagic Fisheries
Fiskeriförvaltning med individuella kvoter
Resursanvändning i svenskt fiske - en analys av kapacitet och effektivitet

Telefon

E-post

staffan.waldo@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Staffan Waldo
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg