Christian Jörgensen, Fil Dr

utredare

Christian Jörgensen har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktningen internationell ekonomi och ekonomisk integration. Christian arbetar främst med frågor som berör livsmedelsindustrin, livsmedelspriser och märkning av livsmedel. Christian har exempelvis studerat hur exporten och produktiviteten i livsmedelsindustrin har påverkats av EU-medlemskapet och analyserat marknaden för ekologiska livsmedel.


The economics of new gene edited plants - just like any other crop?
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?
Är ekologisk odling bättre för miljön?
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
Stimulating green production through the public procurement of final products – the case of organic food
Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2021:1
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?
Splitting the Price Effect of Private Labels – The Case of a Swedish Metropolitan Area
Food security in Europe, kapitel i The European Union Facing the Challenges of Multiple Security Threats (redaktörer A. Bakardjieva Engelbrekt, A. Michalski, N. Nilsson och L. Oxelheim).
Ekonomiska konsekvenser av renskötselkonventionen – bilaga till promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)
En trygg livsmedelsförsörjning i Europa
Från gröda till föda – skånsk livsmedelsproduktion i siffror
Traktor till salu - fungerar den gemensamma marknaden?
The Market for Tractors in the EU: Price Differences and Convergence (Factor Markets Working Paper no.35)
Mål som styrmedel - målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel
Livsmedelspriser i Sverige: butikers lokalisering och konkurrens
Local Price Competition: The Case of Swedish Food Retailers
Lokalisering och konkurrens inom dagligvarumarknaden
Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid - tiden före och efter EU-medlemskapet
Ekonomisk integration och prisskillnader på livsmedel - EU-medlemskapets betydelse för prisutjämning
Deeper Integration and Productivity - The Swedish Food and Beverage Industry
Analys av möjliga ekonomiska konsekvenser av att offentliggöra resultatet av livsmedelstillsyn
Svensk livsmedelsexport - analys av vilka som exporterar och vad
Gränseffekter på en gränslös marknad - Prisskillnader på livsmedel inom EU
How segmented are the EU food markets?
Märkning av genmodifierade livsmedel - en samhällsekonomisk analys
Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel

Telefon

E-post

christian.jorgensen@agrifood.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Christian Jörgensen
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Christian Jörgensen. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg