Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige? (CONSTRAINTS)

Omställningen till ekologiskt jordbruk har stagnerat kring 15% av arealen jordbruksmark i Sverige trots politiska mål att öka arealen till 30%. I detta projekt kommer vi att (1) sammanställa kunskapen om hur politiska åtgärder kan övervinna de faktorer som begränsar större omställning till ekologisk produktion, (2) utvärdera effekterna av ökad omställning till ekologiskt jordbruk på livsmedelsproduktion, ekonomi och miljö på regionnivå, och (3) diskutera den optimala blandningen av konventionellt och ekologiskt jordbruk givet samhällets olika mål för jordbrukssektorn.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, Växtproduktionsekologi, SLU och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och finansieras av Formas. Det koordineras av Henrik Smith (CEC) och beräknas vara färdigt 2024.

Mer information finns på projektets hemsida.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg