AgriFood Policy Brief 2021:9

Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?

This publication is written in Swedish. For an english version see AgriFood Working Paper 2021:4