Anna Andersson, Fil Dr

Utredare

Anna Andersson har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på internationell ekonomi. Anna arbetar främst med analyser av internationell handel men även med frågor som berör certifiering av livsmedel och utvärderingar av EU:s landsbygdsprogram.

Anna har en personlig hemsida som kan nås här.


Does fishery activity affect local tourism? Evidence from Denmark, Marine Policy, Volume 161, 106051
Nutrient policies and the performance of aquaculture in developed countries – a literature review, Aquaculture Economics and Management
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
Interactions between Fisheries and Tourism in the Nordic Countries, Rapport TemaNord 2023:518, Nordiska rådet
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
The Helsinki Convention’s agricultural nutrient governance: how domestic institutions matter, Journal of Baltic Studies
The effect of eco-certification on demand: The case of MSC-certified Norway lobster, Ecological Economics, vol 204, part A, 107661
Styrmedel för minskad antibiotikaanvändning
Fungerar politiken för ett renare Östersjön?
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
The effect of eco-certification on demand: the case of MSC-certified Norway lobster
Cost-effective reduction of nitrogen and phosphorous emissions to the Baltic Sea. WP2 Policy Brief, BONUS TOOLS2SEA.
Strengthening the policy framework to resolve lax implementation of the Baltic Sea Action Plan for agriculture, Ambio, 2021
How unnecessarily high abatement costs and unresolved distributional issues undermine nutrient reductions to the Baltic Sea, Ambio, 2021
Local Fisheries and Thriving Harbors: Is There a Value for the Tourism Sector? Marine Resource Economics 36(2), 2021
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
Ska EU betala för att fiska i Afrika? Europakommentaren, blogginlägg, 2019-11-11
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
What’s in it for Africa? EU fishing access agreements and exports
The trade effect of private standards, European Review of Agricultural Economics 46(2): 267-290.
What’s in it for Africa? European Union fishing access agreements and fishery exports from developing countries, World Development 113, p. 172-185.
Jordbruk utan produktion – ett hinder för tillväxt?
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes, Land Use Policy, Volume 67, p.298-314
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes
Nya stöd till natur- och kulturmiljöer – vad kan vi lära av andra?
Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan
Societal concerns – Domestic policy choices and international competitiveness
Certifiering, konkurrens och handel

Telefon

E-post

anna.r.andersson@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Anna Andersson
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Anna Andersson. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg