AgriFood Policy Brief 2021:9

Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?

Havskräftor ligger staplade på en tallrik. Foto.

Marine Stewardship Council (MSC) certifierar fisken för att bidra till levande hav och hållbart fiske. Eftersom yrkesfisket betalar för certifieringen måste fiskare dra nytta av certifieringen, exempelvis genom att priserna eller försäljningen ökar. I denna Policy Brief undersöker vi om MSC-certifiering av det svenska fisket av havskräfta har gjort att fiskare får bättre betalt eller säljer större kvantiteter än tidigare. Resultaten visar att:

  • Det finns ingen generell effekt av MSC-certifiering på pris eller såld kvantitet havskräfta.
  • Det finns en positiv priseffekt de första månaderna efter att certifieringen infördes men effekten försvinner med tiden.
  • Trålare och burfiskare påverkas olika av MSC-certifiering. Trålare får en större initial prisökning medan burfiskare får en större effekt på sålda kvantiteter.
  • Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2021:9

    Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: AgriFood Working Paper 2021:4


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?