AgriFood Policy Brief 2021:9

Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?

Marine Stewardship Council (MSC) certifierar fisken för att bidra till levande hav och hållbart fiske. Eftersom yrkesfisket betalar för certifieringen måste fiskare dra nytta av certifieringen, exempelvis genom att priserna eller försäljningen ökar. I denna Policy Brief undersöker vi om MSC-certifiering av det svenska fisket av havskräfta har gjort att fiskare får bättre betalt eller säljer större kvantiteter än tidigare. Resultaten visar att:

  • Det finns ingen generell effekt av MSC-certifiering på pris eller såld kvantitet havskräfta.
  • Det finns en positiv priseffekt de första månaderna efter att certifieringen infördes men effekten försvinner med tiden.
  • Trålare och burfiskare påverkas olika av MSC-certifiering. Trålare får en större initial prisökning medan burfiskare får en större effekt på sålda kvantiteter.
  • Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2021:9

    Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: AgriFood Working Paper 2021:4


Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd