CAP, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder (Farm2Forest)

Jordbruk som ligger i skogsbygder bidrar till ett rikt odlingslandskap som gynnar både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dessa jordbruk är dock mycket beroende av ekonomiskt stöd inom ramen för EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Syftet med projektet är att undersöka hur en reform av CAP kan påverka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och markanvändning samt att visa vilka styrmedel som skulle behövas för att bevara miljövärden i mindre produktiva områden.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och finansieras av Crafoordska Stiftelsen och Formas. Det koordineras av Yann Clough (CEC) och beräknas vara färdigt 2023.

Projektets hemsida

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg