Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
Analys av veterinärmarknaden
Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot väderrelaterade risker (BioInsure)
CAP, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder (Farm2Forest)
Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi
Ekologisk odling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EcoCost)
Klimatskatt på livsmedel och återföring av skatteintäkterna till jordbruket
Kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk (LIFT)
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter
Styrmedel för att begränsa näringsutsläppen till Östersjön (TOOLS2SEA)
Stöd för policyrelevant modellering av jordbrukssektorn (SUPREMA)
Vildsvin och risker med afrikansk svinpest
Värdet av skogens ekosystemtjänster under alternativa brukningsscenarier

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska styrmedel för hållbar konsumtion
Maten och klimatet – vem väljer att köpa klimatsmarta livsmedel?
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Analys av investeringsstöd för selektiva och rovdjurssäkra redskap inom svenskt fiske
Effekter av miljöcertifiering
Ekosystembaserad fiskförvaltning
Integrerad förvaltning av säl och fiske
Lokala eller globala priser i det småskaliga torskfisket?

Landsbygd

Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg