Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Bidrar EU:s gemensamma jordbrukspolitik till FN:s globala hållbarhetsmål?
Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot väderrelaterade risker (BioInsure)
Bättre modeller av jordbruks- och livsmedelshandel (BATMODEL)
CAP, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder (Farm2Forest)
Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi
Effekter av förgröningsreformen på jordbrukets utveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Ekologisk odling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EcoCost)
En effektivare växtodling för bättre lönsamhet och miljö
Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi
Krav på produktionsmetoder för import - fungerar det?
Kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk (LIFT)
Miljöeffekter av ekologisk odling
Miljöstöd baserat på resultat från simuleringsmodeller
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället (LAND4BIOMASS)
Påverkar grannens överskott av stallgödsel sannolikheten att ställa om till ekologisk produktion
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter
Styrmedel för att begränsa näringsutsläppen till Östersjön (TOOLS2SEA)
Svenska gårdars konkurrenskraft
Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige? (CONSTRAINTS)
Vildsvin och risker med afrikansk svinpest
Värdet av skogens ekosystemtjänster under alternativa brukningsscenarier

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska styrmedel för hållbar konsumtion
Maten och klimatet – vem väljer att köpa klimatsmarta livsmedel?
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Effekter av Covid-19 i fiske och vattenbruk
Effekter av miljöcertifiering
Integrerad förvaltning av säl och fiske
Lokala eller globala priser i det småskaliga torskfisket?
Underutnyttjade arter - en kunskapsöversikt

Landsbygd

Fiske och turism

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg