Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
Analys av veterinärmarknaden
BioInsure - Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot framtida vädervariationer
BONUS TOOLS2SEA - Styrmedel för att begränsa näringsutsläppen till Östersjön
EcoCost - Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Ekologisk kompensation – en metod för att minska negativa miljöeffekter
Farm2Forest - Effekter av jordbrukspolitiska reformer på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder
Hur bevarar vi naturbetesmarker?
Klimatskatt på livsmedel och återföring av skatteintäkterna till jordbruket
Low-Input Farming and Territories (LIFT) – kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Regional effektivitet i svenskt jordbruk
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter
Styrmedel för gödselhantering
Stöd för policyrelevant modellering av jordbrukssektorn (SUPREMA)
Vildsvin och risker med afrikansk svinpest

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Ekonomiska styrmedel för hållbar privatkonsumtion
Maten och klimatet – vem väljer att köpa klimatsmarta livsmedel?
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Analys av investeringsstöd för selektiva och rovdjurssäkra redskap inom svenskt fiske
Att samexistera med rovdjur - säl och fiske
Ekosystembaserad fiskförvaltning
En ny marknadsplats för fisk – hur påverkas priserna?
Integrerad förvaltning av säl och fiske
Odling av alger till havs – nytta och kostnader
Priser på havskräfta – hur påverkas de av ett ökat burfiske?

Landsbygd

Ekosystemtjänster från skogen – hur kan vi öka samhällsnyttan?
Miljöstöd till jordbruket – hur påverkas företagens ekonomi?

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg