Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället (LAND4BIOMASS)

Projektet kommer att analysera vilka styrmedel som behövs för att öka produktionen av jordbruksbaserad biomassa för bioenergi på ett effektivt och lönsamt sätt för både lantbrukare och samhället. AgriFood fokuserar på hur styrmedel påverkar lantbrukares beslut om produktion och markanvändning. Förändringar i markanvändning är svåra att förutse eftersom lantbrukarna anpassar sig dynamiskt genom att arrendera mark, ändra produktionsinriktning eller produktionsintensitet. Vi använder AgriPoliS modellen för att simulera effekten av styrmedel och kan därigenom belysa hur lantbrukare anpassar sig i olika regioner i Sverige.

Projektet är ett samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), LTH och LUCSUS och finansieras av Formas. Det koordineras av Yann Clough (CEC) och löper under fyra år till 2024.

Mer information finns på projektets hemsida.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg