Styrmedel för minskade utsläpp till luft

Ammoniakutsläpp bidrar till försämrad luftkvalitet och flera andra miljöproblem, såsom övergödning, försurning och global uppvärmning. Idag är det främst jordbrukssektorn, och i synnerhet hantering och lagring av gödsel, som orsakar ammoniakutsläpp i Sverige. För att minska utsläppen kan lantbrukare vidta olika åtgärder, men dessa utförs i dag inte i den omfattning som behövs för att Sverige ska nå sitt mål för minskning av ammoniakutsläpp. Syftet med detta projekt är att analysera styrmedel för att öka upptaget av åtgärder som leder till minskade ammoniakutsläpp inom jordbruket. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och slutförs under 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg