Att beakta jordbruksmarkens samhällsekonomiska värde vid exploatering

För att trygga livsmedelsförsörjningen är tillgången på jordbruksmark avgörande. Ofta tas emellertid jordbruksmark i anspråk för annan användning, exempelvis nya bostäder. En process som ofta men inte alltid är irreversibel. Då jordbruksmarkens marknadsvärde inte avspeglar dess fulla framtida värde för livsmedelsförsörjningen krävs styrmedel som skyddar jordbruksmark från överexploatering. I projektet ställer vi oss frågan hur skyddet av jordbruksmark ser ut i Sverige idag och analyserar i vilken utsträckning ett bättre skydd krävs mot bakgrund av jordbruksmarkens samhällsekonomiska värde för framtida livsmedelsförsörjning. Vi diskuterar också tänkbara styrmedel som medför att det samhällsekonomiska värdet beaktas vid exploatering av jordbruksmark.

Projektet slutförs 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg