Blå värdekedjor i det småskaliga fisket

Många småskaliga fiskare kompletterar idag sitt fiske med exempelvis fiskberedning eller en fiskrestaurang. Dessa verksamheter är potentiellt viktiga för att kunna hålla igång företagets verksamhet under hela året. Det finns idag mycket bristfälliga kunskaper om hur fiskare har diversifierat sin verksamhet och hur integrerade deras företag är i den lokala ekonomin.

Syftet med projektet är att kartlägga småskaliga fiskares fiskerelaterade verksamheter (både fiske och sidoverksamheter). Detta görs genom en enkät till fiskarna där de får beskriva sina företag. Resultaten kopplas till regionala input-output modeller för att skatta vilka effekter fisket har i den lokala ekonomin. Detta ger information inte bara om fiskenäringens ekonomiska storlek utan också om hur det påverkar sektorer som fungerar som underleverantörer till fisket eller är beroende av lokalt levererad fiskråvara. Studien är begränsad till östersjökusten.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Projektet förväntas avslutas under våren 2024.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg