AgriFood-Policy Brief 2010:1

Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas?


Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 


Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och lokalisering. Här analyseras tre hinder för utvecklingen av fritidsfiskebaserade företag i Sverige: Brist på fisk, brist på rådighet över resursen och otillräcklig marknadsföring. Sammanfattningsvis visar analysen att:

  • Det typiska företaget som ser brist på fisk som ett hinder för utvecklingen har guideverksamhet, är verksamt i någon av storstadsregionerna och nyttjar antingen marina vatten eller vatten i inlandet med lax.
  • Det typiska företaget som ser rådighet över resursen som ett problem är ett större guideföretag i Norrland som har kvalitetsmärkt sin produkt.
  • Det typiska företaget som ser marknadsföring som ett hinder är nystartat och tillhandahåller mat och logi till fritidsfiskare.

Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Anton Paulrud