AgriFood-Policy Brief 2017:4

Bredband ger sämre betyg


Författare: Erik Grenestam  Martin Nordin 


Statligt stöd till bredbandsutbyggnad motiveras ofta med positiva effekter på företagande och tillväxt men tillgång till bredband kan också få negativa konsekvenser. Vi studerar effekten av bredbandsutbyggnad på betyg för svenska gymnasieelever och finner att:

  • Snabbt bredband för alla hushåll i ett område leder till att betygen minskar med cirka 0,13 meritpoäng i genomsnitt för gymnasieelever i området.
  • Den negativa effekten är större för pojkar än för flickor, vilket kan bero på att pojkar lägger mer tid på aktiviteter som kräver snabb uppkoppling, som till exempel spel och fildelning.
  • Effekten är större för barn till lågutbildade föräldrar och föräldrarnas utbildningsnivå har framförallt betydelse för elever med låga betyg från grundskolan.

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:1 High-speed broadband and academic achievement in teenagers: Evidence from Sweden .


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:

Erik Grenestam


Martin Nordin