AgriFood Policy Brief 2018:8

Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?


Författare: Lisa Höglind  Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Antalet miljömärkta fiskprodukter har ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och internationellt. Men det finns också exempel på att en miljömärkning har tagits bort. I denna Policy Brief undersöker vi om svenska fiskare fick sämre betalt när torskfisket i östra Östersjön förlorade sin miljöcertifiering (Marine Stewardship Council, MSC). Vi finner att:

  • Priset på den minsta MSC-certifierade torsken föll med 11 procent när certifieringen upphörde.
  • Priset på större torsk påverkades inte.
  • Förlorad MSC-certifiering innebär minskade intäkter för yrkesfisket eftersom majoriteten av fångsterna i Östersjön består av liten torsk.

Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:

Lisa Höglind


Johan Blomquist


Staffan Waldo