AgriFood-Policy Brief 2019:7

Inkomster i svenskt och nordiskt fiske


Författare: Kerstin Karlén  Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Svag nyrekrytering av unga yrkesfiskare ses som ett problem i stora delar av den svenska fiskenäringen. Detta kan ha många förklaringar, bland annat att lönerna inte är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vi har analyserat hur svenska fiskares inkomster ser ut i jämförelse med andra nordiska länder samt hur inkomsterna skiljer sig åt mellan olika regioner och flottsegment inom Sverige. Resultaten visar att:

  • Jämfört med genomsnittsinkomsten i respektive land har fiskare i Sverige något lägre inkomster medan fiskare i Danmark, Norge och Island har högre inkomster.
  • Det finns geografiska inkomstskillnader inom Sverige där fiskare på västkusten och fiskare i inlandslän har högst inkomster.
  • I Sverige ger fiske i saltvatten med passiva redskap (nät, krok, bur och fällor) lägre inkomster än fiske med trål.

Liknande publikationer


2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 
2019-03-15
AgriFood Policy Brief 2019:5
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?

Författare:

Kerstin Karlén


Johan Blomquist


Staffan Waldo