AgriFood Policy Brief 2019:13

Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?

Den mängd havskräfta som säljs på den svenska marknaden är idag långt mindre än den tillgängliga kvoten. Skulle fiskarna få möjlighet att sälja mer havskräftor ökar intäkterna, men det kan också leda till att priserna blir lägre. I den här studien analyserar vi hur priserna påverkas om mer trålfiskad havskräfta säljs på marknaden. Resultaten visar att:

  • Om mängden trålfiskad havskräfta ökar med 5 procent minskar priset med 1 procent, dvs. försäljningsvolymen måste öka mycket för att priset ska falla.
  • Ett lägre pris på trålfångad havskräfta gör att konsumenter köper mer trålfångad och mindre burfångad havskräfta.
  • Mindre efterfrågan på burfångad havskräfta innebär att burfisket förlorar intäkter.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables, AgriFood Working Paper 2019:8


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?