AgriFood Policy Brief 2019:15

Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?


Författare: Cecilia Hammarlund 


I november 2016 öppnade Stockholms fiskauktion. En tanke var att kortare avstånd mellan fiskare och konsumenter i Stockholmsregionen skulle gynna lokala fiskare, konsumenter och miljö. Om lokalt fångad fisk värderas på marknaden kan priserna påverkas. Vi undersöker om lokalt fångad gös fick en prispremie på Stockholmsauktionen och om priserna på gös påverkades i andra försäljningskanaler. Vi finner att:

  • Det inte finns någon prispremie på lokalfångad gös som säljs på Stockholms fiskauktion.
  • Det beror sannolikt på att gös handlas på en internationell marknad där priser i olika regioner inte skiljer sig mycket åt.
  • Stockholmsauktionens etablering tycks istället ha ökat konkurrensen om fisken. Gös som köps upp direkt är i genomsnitt dyrare efter auktionens bildande.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Local markets and price premiums - the case of the establishment of the Stockholm fish auction


Liknande publikationer


2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-13
AgriFood Policy Brief 2019:13
Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?
2019-10-02
AgriFood Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring

Författare:


Cecilia Hammarlund