AgriFood Policy Brief 2021:8

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?


Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Det småskaliga kustfisket efter torsk i Östersjön har minskat i många år. Det finns flera möjliga orsaker till denna utveckling. En förklaring, som uppmärksammats i debatten, är de växande sälstammarna. Sälen orsakar skador på fiskeredskap och fångst samt konkurrerar med fisket om torsken. I denna studie undersöker vi om skador orsakade av säl ökar sannolikheten att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön. Resultaten visar att:

  • Ökade skador av säl leder till att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön.
  • För fiskare som drabbas av sälskador på mindre än hälften av sina fiskeresor finns ingen ökad sannolikhet att lämna fisket.
  • Däremot finns det en ökad sannolikhet att lämna fisket för fiskare som drabbas av sälskador på mer än hälften av sina fiskeresor.
  • Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2021:8

    Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: vetenskaplig artikel


Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd