Övrig publikation

Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske, Rapport 2022:12, Havs- och vattenmyndigheten


Författare: Johan Blomquist  Lars Persson  Jesper Stage  Staffan Waldo 


Inom fiskförvaltningen krävs ofta att myndigheter gör avväganden vad gäller hur fiskresursen ska fördelas mellan olika typer av fisken. I sådana överväganden har samhällsekonomiska analyser och indikatorer en viktig roll som beslutsunderlag. I denna rapport diskuteras några av de viktigaste indikatorerna med fokus på jämförelser mellan yrkes- och fritidsfiske. Dessa indikatorer kan delas in i två olika grupper, dels indikatorer som syftar till att mäta ekonomisk aktivitet, och dels indikatorer som syftar till att mäta samhällsekonomiska värden. Aktivitetsindikatorerna bygger på nationalräkenskapssystemet och hit hör indikatorer som förädlingsvärde, sysselsättning, vinst, omsättning och multiplikatoreffekter. Värdeindikatorerna bygger på nationalekonomisk välfärdsteori och hit hör indikatorer som samhällsekonomiskt nettobidrag, producentöverskott och konsumentöverskott. I rapporten diskuteras dels vilka av dessa indikatorer som är meningsfulla att jämföra mellan fisken och vad som krävs för att åstadkomma jämförbara indikatorer.

Vilka indikatorer som beslutsfattare fokuserar på behöver knytas till vilka fördelnings- och regionalpolitiska mål som är relevanta på den platsen. Samhällsekonomiska indikatorer kan, om de är korrekt utformade och mätta, vara mycket användbara vid dessa överväganden.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Bild på medarbetare: Johan Blomquist. Foto.
Johan Blomquist

Lars Persson

Jesper Stage

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo