Övrig publikation

Spökfiskets påverkan på fiskeresursen, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:7


Författare: Marcus Hall  Jesper Stage  Petter Tibblin  Staffan Waldo 


Fiskeredskap som förlorats till havs fortsätter ofta fånga fisk – så kallat spökfiske. Det finns i dagsläget mycket begränsad information om förlorade fiskeredskap och dess effekter i svenska vatten. I rapporten görs två fallstudier för svenskt fiske; spökfångster av torsk från nätfiske i Östersjön och spökfångster av skaldjur från burfiske i västerhavet. De årliga spökfångsterna av torsk utgör 3-6 procent av det kommersiella fiskets fångster i östra Östersjön och 20-22 procent i Öresund, dvs. spökfisket kan ha en förhållandevis stor inverkan på bestånden i områden som Öresund med mycket nätfiske. För skaldjur i västerhavet går motsvarande analys inte att göra på grund av bristande datamaterial.

Analysen visar att det trots spökfiskets fångster inte är samhällsekonomiskt lönsamt att dragga efter förlorade fiskeredskap för varken torsk eller skaldjur. Kostnaderna för draggning är höga per uppfiskat redskap i förhållande till hur mycket redskapen spökfiskar. Vad gäller nät är de flesta som tas upp gamla och har i stor utsträckning redan slutat fånga fisk. Det beror på att nätens fångstförmåga avtar med tiden på grund av att de snor ihop sig och får påväxt av tång.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Marcus Hall

Jesper Stage

Petter Tibblin

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo