SLI-rapport 2006:2

Fiskeriförvaltning med individuella kvoter


Författare: Staffan Waldo 


Möjligheterna att uppnå ett biologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske har under flera år stått i centrum för debatten om den nuvarande och framtida fiskenäringen.

Debatten har i mycket kommit att koncentreras till hushållningen av de begränsade fiskebestånden och det överutnyttjande som kunnat konstateras inom flera områden.

I föreliggande rapport görs en analys av hur en rättighetsbaserad fiskeriförvaltning med individuella kvoter skulle kunna fungera som instrument för att uppnå de övergripande målen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den ekonomiska drivkraft som uppstår då en äganderätt kopplas till fångst- och fiskerätter. Samtidigt påpekas möjligheten till ytterligare förvaltningsåtgärder för att nå de olika målen inom fiskeripolitiken.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 
2019-03-15
AgriFood Policy Brief 2019:5
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?

Författare:


Staffan Waldo

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2006:2 här

Din beställning

Se din varukorg