AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet - Investeringsstödet och Förädlingsstödet


Författare: Joakim Gullstrand  Sören Höjgård 


I kapitel 5 och 6 görs en samhällsekonomisk utvärdering av investerings- och förädlingsstödet i Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Syftet är bl.a. att resultat och rekommendationer ska vara vägledande för eventuella förändringar under löpande programperiod och inför den kommande.

Båda stöden utvärderades kontrafaktiskt med hjälp av matchad kontrollgrupp och longitudinella data på företagsnivå. Beträffande investeringsstödet visar resultaten att stödet haft en begränsad positiv effekt på företagens investeringar och antal anställda samt på företagens tillväxt på kort sikt. Det finns dock inga tecken på att stödet påverkat den totala faktorproduktiviteten, förädlingsvärdet per anställd eller råvaruförbrukningen i företagen. Resultaten för förädlingsstödet är snarlika.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:

Joakim Gullstrand


Sören Höjgård