AgriFood-Övrigt

Reducing Climate Impact from Fisheries - A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries


Författare: Staffan Waldo  Cecilia Hammarlund  Hans Ellefsen  Jónas Hallgrimsson  Øystein Hermansen  John R. Isaksen  Frank Jensen  Marko Lindroos  Ola Flaaten  Nguyen Ngoc Duy  Max Nielsen  Anton Paulrud  Fredrik Salenius  Daniel Schütt 


Idag är det få som tvivlar på att den globala uppvärmningen beror på mänsklig påverkan och att ökade temperaturer påverkar ekosystemen på land och till havs. Effektiva styrmedel behövs för att förändra utvecklingen.

Den här rapporten använder empiriska modeller för att analysera hur utsläpp av koldioxid, flottstruktur, ekonomiska värden och arbetstillfällen påverkas när styrmedel införs för att minska klimatpåverkan. Dessa styrmedel omfattar både fiskeriförvaltning som att öka bestånden och få mer effektiva fiskeflottor såväl som energipolitik som bränsleskatter och system för handel med utsläppsrätter. För att få en representativ överblick av det nordiska fisket har fallstudier gjorts i alla de nordiska länderna: Sverige, Danmark, Norge, Island, Grönland, Färööarna och Finland. Allt från småskaligt kustnära nätfiske till storskaligt fiske ute till havs ingår i studien.


Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys

Författare:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Bild på medarbetare: Cecilia Hammarlund. Foto.
Cecilia Hammarlund

Hans Ellefsen

Jónas Hallgrimsson

Øystein Hermansen

John R. Isaksen

Frank Jensen

Marko Lindroos

Ola Flaaten

Nguyen Ngoc Duy

Max Nielsen

Anton Paulrud

Fredrik Salenius

Daniel Schütt