AgriFood-Övrigt

Bilaga till HaV:s regeringsuppdrag “Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”


Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 


AgriFood har för Havs- och vattenmyndighetens (HaV) räkning genomfört en analys som underlag till utvärderingen av det pelagiska systemet med överförbara fiskerätter. Denna ligger som en bilaga till HaV:s slutrapport ”Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”.

AgriFoods analys fokuserar på hur kustfisket och landningsmönstret påverkades av det pelagiska systemet. Kustfisket har undantagits från överförbara fiskerätter och en farhåga när systemet infördes var att tillgången på lokalt landad fisk skulle minska, och därmed påverka den lokala beredningsindustrin negativt.

Sammanfattningsvis visar analysen att kustfisket har fått större kvot sedan det pelagiska systemet infördes samt att det inte går att visa att systemet har påverkat det regionala landningsmönstret, varken för kustfisket eller för övrigt fiske. Det är viktigt för fiskets ekonomiska utveckling att fiskemöjligheter och regelverk är förutsägbara. Dagens förvaltning av kustkvoten riskerar att leda till dålig lönsamhet och återkommande fiskestopp. Ekonomisk forskning kan bidra med kunskap om hur ett välfungerande system med regelverk och organisationer för kustfisket kan se ut.


Liknande publikationer


2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd