AgriFood-Övrigt

Allocation of fishing rights in the North East Atlantic (NEA), Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2015:546

Författare: Staffan Waldo  m. fl. 

Detta diskussionspapper bidrar till debatten om hur fiskekvoter kan fördelas för fiskresurser som delas av två eller fler länder, samt hur konflikter kring fördelningen kan lösas. Fokus är på nordiska länder med fiske i Nordostatlanten. Studien beskriver det juridiska ramverket för internationella fiskeavtal samt vilken relevans biologiska och ekonomiska faktorer har. Vidare diskuteras hur fördelningen kan ske i ett dynamiskt perspektiv, dvs. när exempelvis fiskens utbredningsområde förändras.

Författare:


Staffan Waldo

m. fl.