AgriFood-Rapport 2015:1

Landsbygdsnytta – som motiv för stöd till landsbygden

Författare: Fredrik Wilhelmsson  Helena Johansson  Elina Bryngemark 

Andelen av befolkningen som bor på landsbygden har minskat under lång tid samtidigt som det finns ett starkt politiskt stöd för att bevara en levande landsbygd. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara motiverat med stöd till landsbygden om en levande landsbygd skapar mervärden för samhället. Men detta förutsätter att de som bor och verkar på landsbyden inte kan få ersättning för mervärden på en privat marknad.

Rapporten utgår från begreppet landsbygdsnytta som i praktiken används för att beteckna både privata nyttor för de som bor på landsbygden och nyttor som landsbygden ger upphov till för de som bor i städer och storstadsområden. Rapporten identifierar landsbygdsnyttor för att undersöka om dessa kan motivera stöd från samhället. Därefter görs en kort genomgång av hur landsbygdnyttor beaktas i samhällsekonomiska kalkyler som används vid offentligt beslutsfattande.

Författare:


Fredrik Wilhelmsson


Helena Johansson

Elina Bryngemark

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2015:1 här

Din beställning

Se din varukorg