Fredrik Wilhelmsson, Fil Dr

Föreståndare, Institutet för livsmedelsekonomisk analys

Fredrik Wilhelmsson har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på internationell ekonomi och europeisk integration. Fredrik arbetar med ekonomiska analyser av bioenergi, internationell handel och värdering av ekosystemtjänster. Fredrik är också föreståndare för den del av AgriFoods verksamhet som hör till Lunds universitet.


Agent-Based Life Cycle Assessment enables joint economic-environmental analysis of policy to support agricultural biomass for biofuels, Science of The Total Environment, vol 916
Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?
Impacts on agricultural markets of a large production loss in Ukraine
Effekter på jordbruksmarknaderna av ett stort produktionsbortfall i Ukraina
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys
Är ekologisk odling bättre för miljön?
Ekologisk kompensation - Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna, Rapport 7008, Naturvårdsverket
Coupled Agricultural Subsidies in the EU Undermine Climate Efforts, Applied Economic Perspectives and Policy
Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster
Roadmap for Valuing Soil Ecosystem Services to Inform Multi-Level Decision-Making in Agriculture. Sustainability 11, 5285
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
Impact of Border Carbon Adjustments on Agricultural Emissions - Can Tariffs Reduce Carbon Leakage?
Jordbruk utan produktion – ett hinder för tillväxt?
Kött och klimat – hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser?
Coupled agricultural subsidies in the EU undermine climate efforts
Stallgödsel i en cirkulär ekonomi
Is Passive Farming A Problem for Agriculture in the EU?. J Agric Econ, 68: 632-650.
EU Trade Preferences and Export Diversification, The World Economy, Volym 39, Nummer 1, s. 16-53.
Handelsförmåner för u-länder – hur påverkas exporten?
Landsbygdsnytta – som motiv för stöd till landsbygden
Passivt jordbruk: inlåsning av mark eller bevarande av öppna landskap?
Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling, Rapport från CAPs miljöeffekter, Jordbruksverket, Jönköping. Ra2015:14
Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung? (artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 03/15)
Origin labelling of food - costs and benefits of new EU legislation for Sweden
Assessing the impact of EU member states' plans for biofuel on land use and agricultural markets in the EU
Drivmedel från jordbruket - effekter av EU:s krav
Biogas från gödsel – rätt att subventionera?
Produktion av biogas från gödsel
Klimatpolitiken och energisektorns utveckling till 2050
Bränsle för ett bättre klimat - marknad och politik för biobränslen
Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel
Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid - tiden före och efter EU-medlemskapet
Market Power and European Competition in the Swedish Food Industry

Telefon

E-post

fredrik.wilhelmsson@agrifood.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Fredrik Wilhelmsson
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg