Publicerade artiklar

EU Trade Preferences and Export Diversification, The World Economy, Volym 39, Nummer 1, s. 16-53.

Författare: Fredrik Wilhelmsson  Maria Persson 

Ett vanligt sätt för industrialiserade länder att stödja utvecklingsländer är att erbjuda lägre tullar vid import. Syftet är att öka utvecklingsländernas exportintäkter och att göra det möjligt för dem att exportera fler typer av varor. Vi undersöker om EU:s handelsförmåner för utvecklingsländer bidragit till att fler olika varor exporteras till EU.

Vi visar att handelsförmåner i vissa fall leder till att fler olika varor exporteras och i andra fall leder till att färre varor exporteras. När handelsförmånerna infördes gav de det önskade resultatet, dvs. en mer diversifierad export, men på senare tid är resultaten mer blandade.

För en kortfattad version av artikeln, se AgriFood Policy Brief 2016:1

Författare:


Fredrik Wilhelmsson

Maria Persson