AgriFood Policy Brief 2017:2

Bättre förvaltning och mindre subventioner – vägen mot ett hållbart fiske

Internationella organisationer som FN, WTO och OECD har poängterat att subventioner till fisket kan bidra till att bygga upp överkapacitet i flottan och att fiskeresurser utarmas. En typ av subventioner som ofta nämns är de undantag från bränsleskatt som finns för fisket i många länder. Vi studerar bränslesubventioner till fisket i fem nordiska länder och visar att:

  • Grunden till problemen med ett ohållbart fiske är en undermålig fiskeriförvaltning, men subventioner kan förvärra situationen.

  • Förbättrad fiskeriförvaltning i nordiskt fiske ger större bestånd, minskad överkapacitet och högre samhällsekonomisk avkastning.

  • Om förvaltningen för de analyserade fiskena förbättras har bränslesubventioner en förhållandevis liten påverkan på fisket.Resultaten i denna Policy Brief baseras på publikationen Regulating Multiple Externalities: The Case of Nordic Fisheries som publicerades i Marine Resource Economics år 2016 och rapporten Reducing Climate Impact from Fisheries som gavs ut som en TemaNord-rapport år 2014.