AgriFood övrigt

Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2019:2

Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 

I havs- och fiskeriprogrammet finns möjligheter för företag inom beredningsindustrin och vattenbruket att söka stöd till investeringar. Syftet med stödet är att stimulera investeringar i hållbara produktionsprocesser och investeringar som leder till nya eller förbättrade fiskprodukter. Det är inte självklart att investeringsstöd leder till fler investeringar eftersom det ligger i företagens intresse att investera även utan stöd, om det ger ökad lönsamhet. Det finns alltså en risk att stöden går till investeringar skulle ha gjorts i alla fall, vilket leder till dödviktsförluster.

I denna rapport studeras om investeringsstödet leder till fler investeringar inom beredningsindustrin och vattenbruket i Sverige, och om det förekommer dödviktsförluster av stödet. Analysen baseras på stödutbetalningar under perioden 2007-2015. Slutsatsen i rapporten är att investeringsstödet har en positiv effekt på företagens investeringar, både inom vattenbruket och beredningsindustrin, men att det även förekommer dödviktsförluster. Dödviktsförlusterna beräknas till cirka 35 procent för vattenbruket och cirka 75 procent för beredningsindustrin. Det innebär att 35 procent av de investeringar som fått stöd i vattenbruket hade kommit till även utan stödet. En analys av enbart mindre beredningsföretag visar att dödviktsförlusten för dessa är cirka 40 procent, dvs. i samma storleksordning som för vattenbruket. Rapporten visar att trots förekomsten av dödviktsförluster leder investeringsstödet till fler investeringar och har på så sätt potential att främja en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling av vattenbruket och beredningsindustrin.