AgriFood Policy Brief 2019:14

Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Författare: Ida Lovén  Mark Brady  Katarina Hedlund  Fredrik Wilhelmsson 

Ekosystemtjänster är alla nyttor som ett fungerande ekosystem ger människan. Att bevara jordbruksmarkens ekosystemtjänster kan vara kostsamt för jordbrukare och då krävs det att de nyttor som tjänsterna ger syns och att bevarandet av ekosystemtjänster är lönsamt. Vi har utvecklat verktyg för att kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. Vi presenterar dessa verktyg och visar att:

Författare:

Ida Lovén


Mark Brady

Katarina Hedlund


Fredrik Wilhelmsson