AgriFood Fokus 2020:2

Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner

Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 

Både den svenska fiskeflottan och antalet fiskare har minskat kontinuerligt under många år. Den här rapporten visar att det finns stora skillnader i de ekonomiska framtidsutsikterna för olika typer av fiske och regioner.

Det finns regioner med låg lönsamhet, en stor andel fartyg med liten fiskeaktivitet och äldre fiskare. I andra regioner finns fiske med god ekonomisk avkastning och yngre fiskare. Generellt ger fiske med trål bättre ekonomisk avkastning än mer kustnära fiske med garn, krok och bur. På västkusten uppvisar fisket bra ekonomiska resultat medan fisket längs östersjökusten går ekonomiskt sämre. Men det finns undantag, exempelvis fisket efter siklöja i Bottenviken som är mycket lönsamt.