AgriFood Policy Brief 2021:4

Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?

Författare: Gustaf Eskhult  Torbjörn Jansson 

För att minska utsläppen av växthusgaser kan en klimatskatt på konsumtion av livsmedel införas. Vi undersöker hur en klimatskatt påverkar utsläppen av växthusgaser och det svenska jordbrukets inkomster. Dessutom undersöker vi vad som händer om skatteintäkterna används för att kompensera jordbruket för förlorade inkomster, eller som ersättning för nya miljöåtaganden. Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser:

Författare:

Gustaf Eskhult


Torbjörn Jansson