AgriFood Policy Brief 2021:8

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 

Det småskaliga kustfisket efter torsk i Östersjön har minskat i många år. Det finns flera möjliga orsaker till denna utveckling. En förklaring, som uppmärksammats i debatten, är de växande sälstammarna. Sälen orsakar skador på fiskeredskap och fångst samt konkurrerar med fisket om torsken. I denna studie undersöker vi om skador orsakade av säl ökar sannolikheten att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön. Resultaten visar att:

  • Ökade skador av säl leder till att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön.
  • För fiskare som drabbas av sälskador på mindre än hälften av sina fiskeresor finns ingen ökad sannolikhet att lämna fisket.
  • Däremot finns det en ökad sannolikhet att lämna fisket för fiskare som drabbas av sälskador på mer än hälften av sina fiskeresor.
  • Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2021:8

    Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: vetenskaplig artikel