AgriFood Fokus 2021:4

Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor

Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 

Antalet gråsälar i Östersjön har ökat kraftigt sedan sälen var hotad under 1970- och 80-talen. Det finns ett stort värde av en biologiskt hållbar sälpopulation i Östersjön och många uppskattar möjligheten att se sälar i naturen. Samtidigt har antalet gråsälar ökat kraftigt och inneburit en ny situation för fisket som drabbats av ökade kostnader eftersom sälen konkurrerar om fisken och äter ur redskapen. I den här studien jämför vi nyttor och kostnader för att hitta en lämplig nivå för sälpopulationen. Studien visar att sälen innebär stora kostnader för fisket samtidigt som den beräknade nyttan i form av jakt och sälskådning är förhållandevis låg vilket innebär att det finns utrymme att diskutera om sälpopulationen ska vara mindre än idag. En stor sälpopulation påverkar framför allt torskfisket medan sillfisket är mindre känsligt.

Det vetenskapliga underlaget till rapporten har tagits fram i samarbete med Frank Jensen, Maija Holma och Ola Flåten i ett projekt för Nordiska Ministerrådet.

Denna Fokus baseras på resultat från en vetenskaplig artikel som hittas här: artikel