AgriFood Policy Brief 2022:3

Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare: Nils Malmström  Torbjörn Jansson  Helena Johansson 

Jordbruket står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser och ett globalt klimatavtal skulle minska utsläppen. Ett sådant avtal är emellertid svårt att nå. Vi har undersökt hur utsläppen från jordbruket påverkas av en global klimatskatt i olika utformningar och av en klimatskatt som endast införs i EU. Vi finner att:

  • En global skatt som är lika hög i alla länder ger en relativt stor utsläppsminskning redan vid en låg ambitionsnivå.
  • Den globala skatten kan vara en tiondel så hög som EU-skatten och ändå ge betydligt större utsläppsminskningar.
  • En global skatt som differentieras så att den är lägre i fattigare länder riskerar att starkt minska klimatnyttan.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på AgriFood Working Paper 2022:1

Författare:

Nils Malmström


Torbjörn Jansson


Helena Johansson